κανάιμα

Αφίσα για την παρέμβαση των 10 silly-walkers στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου.

Αφίσα για την παρέμβαση των 10 silly-walkers στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου.

Η αφίσα κολλήθηκε έξω από τα σχολεία των Χανίων και σε κάποια κεντρικά σημεία της πόλης....

Αντιπολεμική-Αντιμιλιταριστική Πορεία, Σάββατο 13 Απρίλη

Αντιπολεμική-Αντιμιλιταριστική Πορεία, Σάββατο 13 Απρίλη

ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗ ΜΠΙΖΝΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ Ο πόλεμος δεν είναι ένα φυσικό φαινόμενο που ενσκήπτει αναπόφευκτα...Αφίσα για την παρέμβαση των 10 silly-walkers στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου.
Αφίσα για την παρέμβαση των 10 silly-walkers στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου.

Η αφίσα κολλήθηκε έξω από τα σχολεία των Χανίων και σε κάποια κεντρικά σημεία της πόλης....

Αφίσα ενάντια στην τουριστική βιομηχανία
Αφίσα ενάντια στην τουριστική βιομηχανία

...

Αφίσα για την παρέμβαση των 10 silly-walkers στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου.
Αφίσα για την παρέμβαση των 10 silly-walkers στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου.

Η αφίσα κολλήθηκε έξω από τα σχολεία των Χανίων και σε κάποια κεντρικά σημεία της πόλης....

Αφίσα ενάντια στην τουριστική βιομηχανία
Αφίσα ενάντια στην τουριστική βιομηχανία

...

Αφίσα για την παρέμβαση των 10 silly-walkers στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου.
Αφίσα για την παρέμβαση των 10 silly-walkers στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου.

Η αφίσα κολλήθηκε έξω από τα σχολεία των Χανίων και σε κάποια κεντρικά σημεία της πόλης....

Αφίσα ενάντια στην τουριστική βιομηχανία
Αφίσα ενάντια στην τουριστική βιομηχανία

...

Αφίσα για την παρέμβαση των 10 silly-walkers στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου.
Αφίσα για την παρέμβαση των 10 silly-walkers στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου.

Η αφίσα κολλήθηκε έξω από τα σχολεία των Χανίων και σε κάποια κεντρικά σημεία της πόλης....

Αφίσα ενάντια στην τουριστική βιομηχανία
Αφίσα ενάντια στην τουριστική βιομηχανία

...

Αφίσα για την παρέμβαση των 10 silly-walkers στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου.
Αφίσα για την παρέμβαση των 10 silly-walkers στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου.

Η αφίσα κολλήθηκε έξω από τα σχολεία των Χανίων και σε κάποια κεντρικά σημεία της πόλης....

Αφίσα ενάντια στην τουριστική βιομηχανία
Αφίσα ενάντια στην τουριστική βιομηχανία

...css.php